Welcome to Suomen dipteratyöryhmä - Finnish Expert Group for Diptera

Dipteratyöryhmän kotisivut ovat muuttaneet osoitteeseen https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/Suomen dipteratyöryhmä/.

The Finnish Diptera Except Group homepage has moved to https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/Suomen dipteratyöryhmä/

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith