Welcome to Suomen dipteratyöryhmä - Finnish Expert Group for Diptera

Dipteratyöryhmä on kaksisiipisten lahkoon perehtyneiden ammattilaisten ja harrastajien ryhmä, joka tukee näiden hyönteisten suojelua, harrastusta ja tutkimusta Suomessa.

Diptera [lat. Diptera = kaksisiipinen]: kaksisiipisten hyönteislahko, johon sisältyvät kärpäset ja sääsket; Suomessa noin 7000 lajia, joista noin 4000 lajia on kärpäsiä ja 3000 lajia sääskiä. Maapallolta on tieteellisesti kuvattu yli 120000 lajia, mutta suurin osa erityisesti tropiikin ja maapallon syrjäseutujen lajistosta on edelleen täysin tuntematonta.

Päivitetty Suomen kaksisiipisten luettelo on julkaistu 13.9.2014!

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith