Toiminta

  • Suomen kärpästen lajiluettelo ja sen ylläpito
  • Kärpästen uhanalaisuusarviointi
  • Kärpäsheimojen maakuntalevinneisyys
  • Tuoreen kokoelmamateriaalin hankinta harrastajilta priorisoitujen heimojen Syrphidae, Stratiomyiidae, Asilidae, Therevidae, Bombyliidae, Xylomyiidae, Xylophagidae osalta sekä heimojen Conopidae, Platypezidae, Pipunculidae, Tephritidae, Dolichopodidae ja Sciaridae lajistosta tutkimushankkeiden kautta.
  • Retket, myös yhdessä muiden eliötyöryhmien kanssa.
  • Testilisäys
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith